Kritische succesfactoren

 • Samenwerking met zorgcentrum ten aanzien van meerdere onderdelen: het startpunt, de registratie, het innen van het geld (kan evt. ook via een strippenkaart) en het samen koffie drinken;
 • Samenwerking met lokale organisaties (welzijnswerk, buurtverenigingen, huisartsen) voor het betrekken van deelnemers;
 • Een professional als "kartrekker" die ook altijd aanwezig is. De voorkeur gaat uit naar een sportcoach, een psychomotorisch therapeut of een bewegingsagoog;
 • Ervaren begeleiders voor wandelen, hardlopen en nordic walking. Hiervoor kun je samenwerking zoeken met een lokale sportvereniging (atletiek vereniging, wandelvereniging);
 • Naast de professional zijn er ook vrijwilligers aanwezig, zij helpen daar waar nodig en wenselijk. Sommige mensen hebben begeleiding nodig omdat ze in een rolstoel zitten, wat minder vast ter been zijn of een vast maatje nodig hebben;
 • Het gaat altijd door, ook bij slecht weer. Desgewenst kan er een uitwijk activiteit worden georganiseerd, maar ervaring leert dat deelnemers het liefste wandelen;
 • Na afloop koffiedrinken en napraten;
 • De groep moet vanaf begin af aan gemengd zijn, de deelnemers moeten allen iets willen brengen en halen;
 • Heb aanacht voor het groepsproces. Het gaat om het wandelen én om de gezelligheid. Creëer een veilige situatie voor alle deelnemers;
 • Begin eenvoudig met één of twee activiteiten, probeer het uit en ga daarna pas verbreden of uitbreiden;
 • Vanuit een bestaand initiatief doorontwikkelen is riskant. Vooral als het een bestaande groep is die al bestaat uit kwetsbare mensen.