Tips bij het starten

  • Betrek meerdere disciplines bij het opzetten van een Actieve Ontmoeting: ouderenzorg, mensen met een verstandelijke of psychische beperking;
  • Het ligt aan personen: heb je de juiste mensen, dan gaat het goed;
  • Een dergelijk project vraagt om professionele ondersteuning. Zorg dat die er vanaf het begin is, en laat deze persoon ook het eerste jaar elke week aanwezig zijn.
  • Zorg in het begin voor vier tot zes verschillende routes. Je kunt daarna deelnemers betrekken bij het uitzetten van een nieuwe route;
  • zorg voor een goed toegankelijke, laagdrempelige ruimte waar men samen, na afloop kan koffiedrinken.
  • Maak afspraken over de verdeling van de kosten. Zorg dat de deelnemers geen of weinig kosten hoeven te maken (eventueel alleen voor het kopje koffie);
  • nodig deelnemers persoonlijk uit om mee te gaan wandelen, bij voorkeur door de organisaties die gezamenlijk het initiatief hebben genomen.